Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Gulen
Fakta
Rådmann

 

  
Rådmann i Gulen kommune
Martin Kulild. Foto: Anne-Karin Misje

14. mars 2008 tok Martin Kulild til i sin nye stilling som Rådmann i Gulen kommune. 
Han blei ønska velkommen av avtroppende Rådmann Harald Haugejorden, og tilsette på kommunehuset.

Martin Kulild kjem frå stillinga som næringssjef i Osterøy kommune.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no