Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Eidfjord
Kyrkja
Eidfjord gamle kyrkje
Eidfjord kyrkje
Kyrkjelege handlingar
   
Kontaktinformasjon

Eidfjord kyrkje, Postboks 23, 5786 Eidfjord
Tlf: 53 66 52 51

  Opningstider på kyrkjekontoret er : måndag - torsdag 09.00 - 15.00 

Sokneprest : Bjørn Tore Sæle

-----------------------------------------

Eidfjord gamle kyrkje hadde 700 årsjubileum i 2009
Dette skal sjølvagt markerast og det er nedsett ein komite som planlegg jubileet.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no