Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Rogaland
Bjerkreim
Bokn
Eigersund
Finnøy
Forsand
Gjesdal
Haugesund
Hjelmeland

Karmøy
Klepp
Kvitsøy
Lund
Randaberg
Rennesøy
Sandnes
Sauda
Sokndal
Sola
Stavanger
Strand
Suldal
Time
Tysvær
Utsira
Vindafjord
 

 

Norsk Oljemuseum
Tekst og foto: Scandion

Den norske oljehistoria starta midt på 1960-talet, og tanken om å etablere eit oljemuseum i Stavanger blei lansert så tidleg som i 1974, lenge før nokon såg for seg den enorme betydning oljeverksemda skulle komme til å få for det norske samfunnet.

Stiftinga Norsk Oljemuseum blei etablert i 1980, og etter den tid er det samla inn gjenstander, film, foto og anna materiale som dokumenterer norsk olje- og gassverksemd. 

I 1992 vart det halde ein nasjonal arkitektkonkurrane, der 48 bidrag konkurrerte om Norsk Oljemuseum. Vinnaren vart Lunde & Løvseth Arkitekter AS. Les meir

Haugesund rådhus
Tekst og foto: Scandion

Haugesund rådhus er eit av byens fremste varemerker. Bygget er teikna av arkitektane Rudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas.

Skipsreiar Knut Knutsen OAS og fru Elisabeth Knutsen gav, på Knutsens 60-årsdag 6. oktober 1921, ein million kroner til bygging av nytt rådhus. 10 år seinare, 1. oktober 1931, var 4 - 5.000 menneske samla til innvielse og gje Knutsen O.A.S og frue ein varm takk og hyldest.

Arbeidet starta opp i desember 1924, og året etter var underetasjen i granitt ferdig. Dette var ei tid med bankkrise, og rådhuskomiteen fekk problem med å få ut pengar. Arbeidet måtte avsluttast, og då banksaneringa var over, var ein del av rådhuskapitalen tapt. Les meir

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no