Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
 

 

Møre og Romsdal
Aukra
Aure
Averøy
Eide
Fræna
Giske
Gjemnes
Halsa
Haram
Hareid
Herøy
Kristiansund
Midsund
Molde
Nesset
Norddal
Rauma
Rindal
Sande
Sandøy
Skodje
Smøla
Stordal
Stranda
Sula
Sunndal
Surnadal
Sykkylven
Tingvoll
Ulstein
Vanylven
Vestnes
Volda
Ørskog
Ørsta
Ålesund
 

 

Grip
- fiskeværet ute i havgapet
Tekst og foto: Scandion.

Grip ligg 14 km ute i havet og er ein del av Kristiansund kommune. I dag er det ingen fastbuande i fiskeværet, dei siste flytta frå Grip i 1974. Men alle husa er velhaldne og brukt som sommarbustader for dei som budde der eller deira etterkommarar. 

I sommarsesongen er det dagleg hurtiggåande rutebåt som tar turen mellom Kristiansund og Grip fleire gonger dagleg. Blir du med ein tur - ja, så får du eit minne for livet frå eit viktig fiskevær der husa står tett i tett som eit vern om den meir enn 500 år gamle stavkyrkja. 
Sjå bilder

Atlanterhavsvegen
Tekst og foto: Scandion

Atlanterhavsvegen er ein spektakulær veg- og bruforbindelse i havgapet mellom kommunane Averøy og Eide på Nordmøre i Møre og Romsdal. Vegen vert ofte kalla «Kystens Trollstigveg». 

Atlanterhavsvegen er 8274 meter lang og går over 8 bruer; Vevangstraumbrua, Klipabrua, Hulvågbrua, Myrbærholmbrua, Storseisundbrua, Geitøybrua, Storlauvøybrua og Litllauvøybrua. 

Vegen avløyste ferjesambandet mellom Ørjavik og Tøvik i dei to kommunane. Dei totale konstnader med veganlegget kom på 122 millionar kroner (1989 kr). Les meir

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no