Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Hordaland
Askøy
Austevoll
Austrheim
Bergen
Bømlo
Eidfjord
Etne
Fedje
Fitjar
Fjell
Fusa
Granvin
Jondal
Kvam
Kvinnherad
Lindås
Masfjorden
Meland
Modalen
Odda
Os
Osterøy
Radøy
Samnanger
Stord
Sund
Sveio
Tysnes
Ullensvang
Ulvik
Vaksdal
Voss
Øygarden

 

Tellevik kystfort
Forfatter: Scandion

Bergen fekk under okkupasjonen ein viktig rolle som marinestøttepunkt for den tyske ubåtflåten. For å beskytte viktige militære installasjonar som verftsområder, hamneanlegg ol, vart det i 1940 påbyrja mange tunge luftvernanlegg rundt byen. 

Tellevik kystfort ligg på Klauvaneset like ved Nordhordlandsbrua. Stiftinga Tellevik kystfort har sidan 1995 restaurert kulturminnet og området omkring i samarbeid med grunneigaren Bergen kommune. Området er godt tilrettelagt med offentlege parkeringsplassar og rundkøyring for bussar. Sommaren 1940 byrja tyskarane å lage veg ut til Klauvaneset, for deretter å starte utbyggjinga av Tellevik kystfort. Tyske, norske og russiske arbeidarar (krigsfangar) arbeida her heilt fram til frigjeringa i 1945. Les meir


Vestnorsk Utvandringssenter
Tekst: Vestnorsk Utvandringssenter
Foto: Scandion

Vestnorsk Utvandringssenter på Sletta i Radøy kommune vart opna 4. juli 1997. Senteret har, dei siste åra, arbeidd for å kaste lys over emigrasjonen i vid forstand, og for å halde oppe minnet om denne delen av norsk-amerikansk historie. 

Sidan har senteret trekt til seg turistar frå fjern og nær på leit etter slekt og vener i det unike utvandrararkivet som er knytt til senteret. Ei emigrantkyrkje, Brampton Lutheran Church, vart henta heim frå Nord Dakota i USA, og utgjer i dag ein sentral del av senteret. 
Les meir

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no