Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bergen
Fakta
Næringsliv
Næringsarial
Hus/hyttefelt
Aktivitetar
Arrangement
Attraksjonar
Barnehagar
Gard og grend
Jubilantar 
Kart 
Kjentfolk
Kultur
Kyrkja
Lag/organisasjon
Lokalhistorie
Natur
Offentlege bygg
Politikk 
Prisar/Utmerking
Samferdsle 
Skular
Tusenårsstaden
Vêrvarsel
Bergen
Foto: Scandion
Sagaen fortel at Olav Kyrre grunnla Bergen som kjøpstad omkring 1070. Byen vaks på denne tida fram som ein viktig handelsplass for fisk nordfrå. Staden låg lagleg til både for fartøy som kom med tørrfisk frå Nordland, og for handelsskutene frå utlandet. 

Fram til 1299 var Bergen Noregs hovudstad, då denne funksjonen vart flytta til Oslo. Ut gjennom mellomalderen spela Bjørgvin, som byen då heitte, ei viktig rolle som bispesete og kroningsby, og kongen budde gjerne der. Les meir

SS «Statsraad Lehmkuhl»
SS «Statsraad Lehmkuhl» er Bergen sitt skuleskip. Seglskipet vart bygd i Bremerhaven i 1914 under namnet «Grossherzog Friedrich August» og var skuleskip for den tyske handelsflåten. 

Under den fyrste verdskrigen vart skipet teke av Storbritannia som krigsbytte. Skipet vart i 1921 kjøpt av tidlegare statsråd Kristofer Lehmkuhl. Skipet vart då oppkalla etter Lehmkuhl. Med unnatak av under andre verdskrigen har skipet seinare vore Bergen sitt skuleskip. Skipet vert òg nytta som skuleskip av Sjøkrigsskulen og Befalsskulen for Sjøforsvaret. Sjøforsvaret nyttar skipet til lengre tokt mellom anna til Kanariøyane og Karibia. Les meir og sjå foto

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no