Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Fitjar
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
 Folketalsutvikling i Fitjar kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Fitjar kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 2912
2007 : 2897
2006 : 2901
2005 : 2895
2004 : 2911
2003 : 2892
2002 : 2921
2001 : 2978
2000 : 2992
1999 : 2962
1998 : 2952
1997 : 2935
1996 : 2932
1995 : 2934

Ved grenseregulering 1/1 1995 blei 225 personar overført frå Fitjar til Bømlo. 

1994 : 3142
1993 : 3128
1992 : 3122 
1991 : 3086
1990 : 3072
1989 : 3089
1988 : 3038
1987 : 3014
1986 : 2998
1985 : 2994
1984 : 2979
1983 : 2950
1982 : 2947
1981 : 2912
1980 : 2888
1979 : 2882
1978 : 2818
1977 : 2828
1976 : 2773
1975 : 2721
1974 : 2637
1973 : 2588
1972 : 2537
1971 : 2504
1970 : 2520
1969 : 2515
1968 : 2475
1967 : 2459
1966 : 2438
1965 : 2426
1964 : 2431

1/1 1964 blei ein del av Fitjar (696 personar), ein del av Austevoll. 

1963 : 3201
1962 : 3191
1961 : 3178
1960 : 3172
1959 : 3186
1958 : 3175
1957 : 3148
1956 : 3157
1955 : 3152
1954 : 3123
1953 : 3114
1952 : 3087
1951 : 3092

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal