Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Kvinnherad
Fakta
Folketalsutvikling

    

 
Kvinnherad kommune

Oppretta som eigen kommune i ?
Kommunenr.: 1224 Fylke: Hordaland Administrasjonssenter: Rosendal 
Flatevidde: 1137 km² Folketal: 13 061 (2008) Målform: Nynorsk 

Kvinnherad kommune ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året. 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal