Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Meland
Jubilantar
 

 

         
Jubilantar (27.11.2003)

2003 
15 år - Nordhordland Hundeklubb 
Klubben feira jubileet laurdag 11. oktober i ungdomshuset på Grasdal. 

2002 
10 år - LHL-laget i Meland 
Laget sine første 10 år vert i april feira med tilbakeblikk, festtale og gratulasjonar. I jubileumsåret har kvinnene inntatt heile styret. 

2001 
50 år - Kvinne- og Familielaget (tidlegare Husmorlaget) 

2001 
10 år - Meland Kantori 
Søndag 4. november om kvelden held Meland Kantori sin 10 års konsert i Meland kyrkje med eit rikhaldig program som omfatta stoff koret har brukt i heile perioden. 
Meland Kantori vart skipa hausten 1991, og var vidareføringa av ei forsongargruppe som i nokre år hadda støtta salmesongen ved gudstenester. I alle desse åra har deltakinga ved høgmessene vore koret si fremste oppgåve, ikkje minst på dei store festgudsteneste ved jul, påske og pinse, og koret har på denne måten fått vera med å byggja opp kyrkjesongen i Meland. (Kjelde: Strilen) 

2000 
40 år - Songkoret Vågen på Rossland 
 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal