Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Meland
Tusenårsstaden
 

 


 

 

                        
Tusenårsstaden 

Kvar kommune i landet har valt sin eigen tusenårsstad. Ideen med tusenårsstader er å setje fokus på den moderne tid sine møteplassar. I Meland kommune er det Torget - Frekhaug Senter som er tusenårsstad. Dette er sjølve møteplassen; med rådhus, alle offentlege kontor, butikkar, post og bank. Ved å setje fokus på senteret skal plassen rustast opp til å bli ein møteplass for alle generasjonar - også utanom senteret si opningstid.
 
 
 
 
 
 
 
 

  


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal