Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Osterøy
Næringsliv
 

 

 
Næringsliv i Osterøy kommune

Osterøy har ein allsidig og livskraftig småindustri innan mekanisk, møbel, garveri, tekstil, næringsmiddel - industri. Fiskeoppdrett/-foredling er og ei viktig næring. Landbruk sysselset omlag 300 personar og tømraryrket står framleise høgt i kurs på Osterøy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal