Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Øygarden
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Øygarden kommune

Oppretta som eigen kommune i 1964
Kommunenr.: 1259 Fylke: Hordaland Administrasjonssenter: Tjeldstø 
Flatevidde: 65 km² Folketal: 4176 (2008) Målform: Nynorsk 

Øygarden vart eigen kommune frå 1. januar 1964. Etter at ein fekk ferjefritt samband har kommunen hatt ei rivande og utfordrande brytningstid, bl.a. ved jamn og stor auke i folketalet og mange nye etableringar innan næringslivet. 
 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland
Webredaktør: Magne Opdal