Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Radøy
Tusenårsstaden
 

 


 

 

 
Tusenårsstaden i Radøy kommune
(23.01.2001)
  
Kvar kommune i landet har valt sin eigen tusenårsstad. Ideen med tusenårsstader er å setje fokus på den moderne tid sine møteplassar. Solend- Nøttveit- og Morkenfjellet og kulturlandskapet omkring - er Radøy kommune sin tusenårsstad. Her opplever ein eit av dei vakraste kulturlandskap ein kan finne i Nordhordland. Det opne landskapet har mange kulturminner og kvaliteter som ein turvandrar vil gle seg over. Området er det mest nytta turområdet i Radøy kommune.
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal