Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Samnanger
Fakta
Folketalsutvikling

 

    
Samnanger kommune

Oppretta som eigen kommune i ?
Kommunenr: 1242 Fylke: Hordaland Administrasjonssenter: Tysse 
Flatevidd: 265 km² Folketal: 2 387 (2008) Målform: Nynorsk 

Samnanger kommune byr på mange landskapstypar, frå fjord til høgfjell, og med lier dominert av furuskog og lauvskog. Mellom dei store fjella er det tronge vassførande dalar og juv. Kommunen grensar mot Bergen og Os i vest, Vaksdal i nord, Fusa i sør og Kvam i aust. Hovudvegen gjennom Samnanger er Riksveg 7, som er den kortaste vegen mellom Bergen og Hardangerfjorden. 
 
  

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal