Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Forfattar
 

    

 
Johan Falkberget
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 27.01.2005

Johan Falkberget (1879-1967) var av bergmannsslekt frå Røros, og han var gruvearbeidar frå sjuårsalderen og fram til 1906. Hans litterære hovudinnsats er uløyseleg knytta til dette miljøet. 

Fleire av Falkberget sine romanar er dramatisert eller filmatisert. Han mottok Statens kunstnarløn frå 1930 og offentleg æresløn frå 1964. 

Verk : 
1901 - Mod lys og grav 
1902 - Naar livskvelden kjem 
1903 - Bjarne 
1905 - Vaarsus 
1906 - Hauk Uglevatn 
1907 - Svarte fjelde 
1908 - Ved den evige sne 
1909 - Urtidsnat 
1911 - Fimbulvinter 
1912 - En finnjentes kjærlighetshistorie 
1913 - Eli Sjursdotter 
1914 - Av jarleætt 
1915 - Lisbet paa Jarnfjeld 
1917 - Brændoffer 
1918 - Sol 
1919 - Bjørne-Skytten 
1920 - Bør Børson jr. 
1920 - Byd lykken haanden 
1923 - Den fjerde nattevakt 
1927 - Den nye Bør Børson 

Christianus Sextus (1927-35) 
1927 - 1. De første geseller 
1931 - 2. I hammerens tegn 
1935 - 3. Tårnvekteren 

1928 - Solfrid i Bjørnstu og de syv svende 

Nattens brød (1940-59) 
1940 - An-Magritt 
1946 - Plogjernet 
1952 - Johannes 
1959 - Kjærlighetens veier 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal