Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Forfattar
 

   

 
Arne Garborg
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 25.01.2005

Arne Garborg (1851-1924) vaks opp på ein gard på Jæren. Han virka tidleg som lærar og tok lærareksamen i 1870. Gift i 1887 med Hulda Garborg. 

Garborg fekk Statens kunstnarløn frå 1898. I dei siste åra konsentrerte han seg om å hjelpe fram nynorsk litteratur og om å oversetje fleire av litteraturhistorias store verk til nynorsk. 

Verk 
1873 - Smaa-stubber av Alf Buestreng (psevdonym) 
1873 - Kejser og Galilæer. En kritisk Studie. 
1878 - Gud signe Norigs Land (fedrelandssang) 
1881 - Ein Fritenkjar (roman), i bokform 
1883 - Bondestudentar (roman) 
1884 - Forteljingar og Sogur 
1886 - Mannfolk (roman) 
1888 - Fri Skilsmisse (essaysamling) 
1888 - Uforsonlige (skodespel) 
1890 - Kolbotnbrev, i bokform 
1890 - Hjaa ho Mor (roman) 
1891 - Trætte Mænd (roman i dagboksform) 
1892 - Fred (roman) 
1895 - Haugtussa (episk diktring) 
1896 - Læraren (skodespel) 
1899 - Den burtkomne Faderen (i dagboksform) 
1901 - I Helheim (visjonsdikt) 
1903 - Fjell-luft og andre Smaastykke 
1904 - Knudaheibrev 
1908 - Heimkomin Son 
Dagbok 1905-1923 (6 bd.) 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal