Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Forfattar
 

      

 
Jørgen Moe
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 06.07.2005

Jørgen Moe (1813-82) var bondeson frå Ringerike. Han begynte tidleg å samle og skrive ned eventyr, og saman med P. Chr. Asbjørnsen gav han ut "Norske folkeeventyr" i 1841. 

Jørgen Moe gjorde mange reiser i åra 1841-52 og samla rike folkeminner, særleg frå Telemark og Setesdal. 

Seinare ofra han seg for prestegjerninga, og skreiv dikt i nasjonalromantisk ånd. Moe vart bisp i Kristiansand i 1875. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal