Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn of Fjordane
Møre og Romsdal
Leksikon
Forfattar
 

   

 
Arnulf Øverland
Forfatter: Scandion
Publiseringsdato: 04.06.2006

Arnulf Øverland, født 27. april 1889 i Kristiansund, vaks opp i fattige kår Bergen. Far hans døydde då Arnulf var svært ung, og 15 år gammal flytta han, mora og dei to brørne hans til Kristiania. I 1911 fekk han tuberkulose og vart lagt inn på Gjøsegaarden sanatorium på Kongsvinger. Samme år debuterte han som forfattar med lyrikksamlinga «Den ensomme fest». 

Øverland vart sentral i det norske diktarmiljøet i mellomkrigstida, særleg kretsen rundt det venstreradikale tidsskriftet Mot Dag, og stilte seg svært kritisk til nazismen. 

Han var formann i Det Norske Studentersamfund 1923, i Forfatterforeningen 192328, i Forfatterforeningen av 1952 195253, og var dessutan Riksmålsforbundets fyrste formann då aktiviteten vart teken opp att i 1947 (fram til 1956). 

Under andre verdskrig skreiv han mange kjente motstandsdikt, vart 
arrestert i 1941, og sat i Oslo kretsfengsel, Grini fangeleir og den tyske 
konsentrasjonsleiren Sachsenhausen. 

I 1918 gifta Øverland seg med sangerinna Hildur Arntzen. 

Arnulf Øverland døydde 25. mars 1968. 

Verk 

Lyrikk 
Den ensomme fest - lyrikk, 1911 
De hundrede violiner - lyrikk, 1912 
Advent - lyrikk, 1915 
Brød og vin - lyrikk, 1919 
Berget det blå - lyrikk, 1927 
Hustavler - lyrikk, 1929 
Birkeland i mitt Hjerte 1929
Gi mig ditt hjerte - lyrikk, 1930 
Jeg besværger dig - lyrikk, 1934 
Riket er ditt - lyrikk, 1934 
Den røde front - lyrikk, 1937 
Du må ikke sove - dikt, 1938 
Ord i alvor til det norske folk - lyrikk, 1940 (ny utgave 1959) 
Vi overlever alt - lyrikk, 1945 
Tilbake til livet - lyrikk, 1946 
Fiskeren og hans sjel - lyrikk, 1947 
Sverdet bak døren - lyrikk, 1956 
Den rykende tande - lyrikk, 1960 
På Nebo Bjerg - lyrikk, 1962 
Livets minutter - lyrikk, 1965 

Noveller 
Den haarde fred - noveller, 1916 
Deilig er jorden - noveller, 1923 
Gud plantet en have - noveller, 1931 
Møllerupgåsens liv og himmelfart og andre troverdige betraktninger - noveller, 1964 

Dramatikk 
Venner, drama, 1917 

Essays og artikler 
Norske kunstnere. Edvard Munch - essays, 1920 
Olav Duun - essays, 1926 
Kapital og åndsarbeide - essays, 1927 
Tre foredrag til offentlig forargrelse - artikler, 1933 
Det frie ord - essays, 1935 
Forpostfektninger - essays, 1939 
Er vort sprog avskaffet? - artikler, 1940 
Det har ringt for annen gang - artikler, 1946 
Norden mellom øst og vest - essays, 1947 
Hvor ofte skal vi skifte sprog? - artikler, 1948 
Nøitralitet eller vestblokk - artikler, 1948 
Bokmålet - et avstumpet landsmål? - artikler, 1949 
Nordiske randstater eller atlantisk fred - artikler, 1949 
Har jorden plass til oss? - artikler, 1952 
I beundring og forargelse - artikler, 1954 
Riksmål, landsmål og slagsmål - essays, 1956 
Om Gud skulle bli lei av oss - artikler, 1958 
Verset - hvordan blir det til? - essays, 1959 
I tjeneste hos ordene - artikler, 1963 
Hvor gammelt er Norge? - essays, 1964 
Sprog og usprog - artikler, 1967 

Kjelde: 
Wikipedia.org 
akershus.kulturnett.no 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal