Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Ålesund
Attraksjonar
 

   

  
Monument over Englandsfarten
Foto: Scandion.

Englandsfarten er namn brukt på båttrafikken mellom det okkuperte Noreg og Storbritannia (særleg Shetland, Orknøyene og Skottland) under andre verdskrig. Personar som reiste med båtane er omtala som englandsfararar.

På Skateflukaia, ei perle i Ålesund, står monumentet over Englandsfarten.

Utkast til monumentet, av kunstnaren Olav Stavseng, vart godkjent i 1993 - og Skateflukaia blei stilt til disposisjon for prosjektet.

Økonomisk støtte kom inn frå enkeltpersonar, firma og institusjonar i inn- og utland, statlege myndigheiter, kommunar på Vestlandet, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune.

Kunstnaren Olav Stavseng, født 1949 i Stordal, utførte arbeidet i perioden mai 1994 til mai 1995.

Olav Stavseng har kunstutdanning i Noreg, Sverige og Italia. Han har hatt utstillingar sidan 1970, og har utført mange private og offentlege oppdrag.

Monumentet blei avduka 8. mai 1995 av Kronprins Haakon.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal