Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Aukra
Næringsarial
 

   

 
Næringsarial i Aukra kommune

I Aukra kommune finns det både private og offentlege tomter til konkurransedyktige vilkår.

Nyhamna i Aukra er ilandføringsstaden for Ormen Lange gassen, og enno er det råd å sikre seg attraktive 
næringsareal i nærleiken av ilandføringsanlegget.  
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal