Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Molde
Næringsliv
 

 

   
Næringsliv
 
Molde har varierte arbeidsplassar innan industri, handel, privat og offentlig tjenesteyting. 2000 industri - arbeidsplassar gjer Molde til den største industribyen i fylket, noko som har ein positiv utvikling for området. Dei fleste av desse arbeidsplassane er i det maritime, og regionen er stor leverandør av varer og tjenester til olje, gass og maritim sektor.

Næringslivet i Molde er svært eksportretta. Møre og Romsdal har i mange år vore eit av dei største eksportfylka i landet og ved sida av Rogaland det mest verdiskapande. 

Molde Næringsforum samordnar og koordinerer lokale næringsinteresser og arbeider for gode rammevilkår og rammebetingelsar for næringslivet for å sikre utvikling og vekst.

Kjelde: Molde Næringsforum.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no