Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Ørskog
Fakta
Folketalsutvikling

   

    
Folketalsutvikling i Ørskog kommune
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Ørskog kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 2119
2007 : 2088
2006 : 2093
2005 : 2121
2004 : 2093
2003 : 2075
2002 : 2096
2001 : 2099
2000 : 2076
1999 : 2084
1998 : 2065
1997 : 2061
1996 : 2050
1995 : 2013
1994 : 1986
1993 : 1963
1992 : 1988
1991 : 1985
1990 : 1976
1989 : 1970
1988 : 1976
1987 : 1982
1986 : 1965
1985 : 1945
1984 : 1970
1983 : 1960
1982 : 1925
1981 : 1895
1980 : 1859
1979 : 1790
1978 : 1742
1977 : 1668

1/1 1977 blei Ørskog delt i tre kommunar, Ørskog, Stordal og Skodje, 
identisk med kommunane med same namn før samanslåinga. 

1976 : 5293
1975 : 5228
1974 : 5148
1973 : 5033
1972 : 5005
1971 : 4985
1970 : 4899
1969 : 4845
1968 : 4835
1967 : 4781
1966 : 4796
1965 : 4764

1/1 1965 blei Stordal, Ørskog og Skodje slått saman til ein kommune, - Ørskog. 

1964 : 1649
1963 : 1619
1962 : 1647
1961 : 1648
1960 : 1699
1959 : 1705
1958 : 1703
1957 : 1721
1956 : 1715

Ved grenseregulering 1/6 1955 blei 348 personar overført frå Ørskog til Sykkylven. 

1955 : 2005
1954 : 2008
1953 : 1997
1952 : 1968
1951 : 1994

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal