Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sunndal
Fakta
Folketalsutvikling

   

    
Folketalsutvikling i Sunndal kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Sunndal kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 7357
2007 : 7333
2006 : 7323
2005 : 7370
2004 : 7409
2003 : 7405
2002 : 7354
2001 : 7426
2000 : 7368
1999 : 7431
1998 : 7378
1997 : 7419
1996 : 7419
1995 : 7513
1994 : 7656
1993 : 7620
1992 : 7639
1991 : 7521
1990 : 7553
1989 : 7554
1988 : 7382
1987 : 7459
1986 : 7498
1985 : 7533
1984 : 7580
1983 : 7654
1982 : 7758
1981 : 7771
1980 : 7809
1979 : 7842
1978 : 7887
1977 : 7914
1976 : 7955
1975 : 7991
1974 : 8078
1973 : 8072
1972 : 8282
1971 : 8269
1970 : 8170
1969 : 8007
1968 : 7934
1967 : 7767
1966 : 7633
1965 : 7560

Ved grenseregulering 1/1 1965 blei 508 personar overført frå Stangvik til Sunndal. 

1964 : 7028
1963 : 7013
1962 : 6962
1961 : 6914
1960 : 6861

1/1 1960 blei Øksendal, Ålvundeid og Sunndal slått saman til ein kommune, - Sunndal. 

1959 : 5718
1958 : 5519
1957 : 5317
1956 : 5009
1955 : 4183
1954 : 3528
1953 : 2859
1952 : 2707
1951 : 2522

Flyttetal for Øksendal er inkludert for åra 1951-1957.

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal