Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bjerkreim
Kyrkjer
 

 

   
Ivesdal kapell

Ivesdal kapell er ei langkyrkje i tre frå 1876 med 210 sitjeplassar.

Ivesdal kapell vart bygd i 1876/77.  Kyrkjelyden feira 125-års jubileum sundag 10. november 2002.  Samstundes vart den nye kyrkjegarden der vigsla.
            
Altertavle frå 1937: "Kom til meg dere som strever" av Karl Straurye.
Orgel: 6 stemmers orgelpositiv frå A. Magnusson orgelbyggeri AB frå 1983. Orgelet vart flytta frå Sokndal kirke og vart teke i bruk i Ivedal kapell i august 1995.
 
 
 
 

   

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no