Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bjerkreim
Natur

 

 
Naturen i Bjerkreim kommune

Bjerkreim kommune ligg mellom det flate Jæren i sør og Setesdal vesthei og Ryfylkeheiane i nord. Ein sentral del av landskapet er Bjerkreimsvassdraget. Dei fleste av dei vatn, bekkar og elvar som finns i kommunen høyrer til dette vassdraget, som endar si ferd mot havet ved Egersund. Dei siste åra har laksefisket teke seg opp, og elva er blant dei beste fiskeelvane i Noreg. 

I dei sørlege og lågare liggande delane av kommunen finn ein store areal som vert dyrka, og kulturlandskapet set sitt vakre preg. Mot nord finn ein urørte heier med mange idylliske plasser for dei som likar seg i heia både sommar, haust, vinter og vår. 

Kjelde :
www.bjerkreim.kommune.no

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal