Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bjerkreim
Næringsliv
 

   

   
Næringsliv i Bjerkreim kommune

Ei viktig næring er landbruket, som sysselset ca. 1/3 av befolkninga.  Det finst og fleire små og mellomstore industriverksemder, og mange sysselsette i offentleg sektor og anna tenesteyting. 

Det er ca. 50 medlemmer i Bjerkreim næringsforening. 
 
 
 
 
 
 
 

Kjelde : Bjerkreim kommune
 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no