Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sokndal
Kyrkja
Sokndal kyrkje
Åna-Sira kyrkje
Kyrkja i 
Sokndal kommune
   Foto: Scandion.

Det er to kyrkjer i Sokndal kommune, Sokndal kyrkje frå 1803, og Åna-Sira kyrkje frå 1888. Lio kapell er også vigsla, men er eigd og driven av speidarane. 

Soknedal fellesråd høyrer inn under Dalane prosti i Stavanger bispedøme. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal