Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Aurland
Barnehagar
 

 

 
Barnehagar
Foto: Scandion
 
Dei 3 barnehagane i Aurland kommune legg generelt vekt på å utvikla og vidareføra eit godt pedagogisk opplegg for borna. Det vert lagt vekt på utvikling av kvalitet i tilbodet; klare satsingsområde og vekt på vurdering og oppfylging, samt nært samarbeid mellom heim og barnehage. 

Vangen barnehage ligg ved fjorden, ca 5 min. gonge frå Vangen sentrum. Barnehagen held til i eit gamalt skulebygg og disponerar heile huset.

Dalen barnehage ligg ca 5 km frå sentrum, retning Hol. 

Flåm barnehage ligg på Lunden i Flåm.
 
 Informasjon :  Aurland kommune.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no