Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Aurland
Kyrkjer
 

   

   
Vangen kyrkje

Vangen kyrkje er ei steinkyrkje frå første delen av 1200-talet som har vore restaurert i fleire omganger, sist i 1926, - men har i alle år hatt sitt opphavlege ytre. Her er ingen kneisande spir bygde på i ettertida.

Truleg er denne steinkyrkja reist av ei stormannsætt som har hatt hovudsetet sitt her. Men den eldste kyrkja stod på haugen bakom og er i dokumenta frå mellomalderen nemnd som kyrkja på Rygg, ei trekyrkje som vart riven sist på 1500-talet. 

Tal sitjeplassar: 270
 
 
 
 
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no