Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Aurland
Næringsliv
 

   

   
Næringsliv i 
Aurland kommune
Foto: Scandion.
  
Turisme, service, transport og produksjon av elektrisk kraft er i dag dei viktigaste næringsvegane  i Aurland kommune.

Aurland Næringsutvikling AS, eigd av Aurland kommune og Aurland Sparebank, har som mål å støtte alle eksisterande og nye næringsverksemder i Aurland kommune, og å trekkje til seg nye bedrifter. Støtta inneheld både gratis hjelp, rettleiing og finansiell støtte. 

Når det gjeld nyetablering, vert det særleg satsa på kraftforedlande industri. I tillegg satsast det på utbygging av anortositt-foredlande industri.

 
Aurland Næringshage vart formelt stifta som aksjeselskap den 13. september 2007. Næringshagen held til i Fjordsenteret på Ohnstad. Næringshagen sitt føremål er å vera utviklar for og koordinator av samlokalisering og samarbeid mellom bedrifter i Aurlandsområdet.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal