Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Aurland
Politikk
Ordførar

 

  
Politikk
Foto: Scandion

Sentraladministrasjonen i Aurland kommune 

I Aurland kommune, som nyttar formannskapsmodellen, er ordføraren den øvste offisielle tillitsvalde. Ordføraren er ansvarleg for å organisere arbeidet i formannsskapet og kommunestyret, medan rådmannen, som er administrativt tilsett, har ansvaret for å leie administrasjonen og for utgreiinga av saker som vert lagt fram for dei folkevalde. Rådmannsfunksjonen i Aurland kommune består av to personar, rådmann og  kommunalsjef.

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no