Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Aurland
Tusenårsstaden
 

   

 
Tusenårsstaden i Aurland kommune

Tusenårsstaden i Aurland kommune er den gamle kyrkjetufti på Rygg, der den gamle stavkyrkja sto, med tilhøyrande friområde.

Det har vore tre steg i planen for oppgradring av området:
1. Nærmiljøområde - tilrettelagd for leik, fysisk aktivitet og sosial samkome
2. Religion- og kulturhistorie
3. Tusenårsstaden som opplevingsarena for tilreisande
 
 

  
 

 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal