Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Balestrand
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i 
Balestrand kommune
Foto: Scandion

Endringar i folketalet for Balestrand kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2011 : 1343
2010 : 1344
2009 : 1348
2008 : 1365
2007 : 1399
2006 : 1406
2005 : 1431
2004 : 1462
2003 : 1505
2002 : 1506
2001 : 1530
2000 : 1513

1.1.2000 blei 288 personar overført frå Balestrand til Sogndal.

1999 : 1817
1998 : 1818
1997 : 1815
1996 : 1830
1995 : 1831
1994 : 1878
1993 : 1870
1992 : 1819
1991 : 1850
1990 : 1915
1989 : 1867
1988 : 1898
1987 : 1882
1986 : 1894
1985 : 1919
1984 : 1906
1983 : 1895
1982 : 1855
1981 : 1855
1980 : 1849
1979 : 1855
1978 : 1869
1977 : 1844
1976 : 1816
1975 : 1834
1974 : 1902
1973 : 1908
1972 : 1880
1971 : 1862
1970 : 1913
1969 : 1920
1968 : 1930
1967 : 1957
1966 : 1976
1965 : 1988
1964 : 1968

1.1.1964 blei 189 personar overført frå Balestrand til Vik og 31 personar til Leikanger 
og 363 personar frå Vik til Balestrand. 

1963 : 1802
1962 : 1833
1961 : 1838
1960 : 1880
1959 : 1891
1958 : 1906
1957 : 1905
1956 : 1934
1955 : 1945
1954 : 1960
1953 : 1985
1952 : 2038
1951 : 2020

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no