Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Balestrand
Kyrkja
 

 

 
Kyrkja i Balestrand kommune
Foto: Scandion

Kvamsøy kyrkje
St.Olafs kyrkje
Sæle kyrkje
Tjugum kyrkje

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no