Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Aktivitetar
 

 

 
Aktivitetar i 
Bremanger kommune
Tekst: Bremanger kommune. Foto: Scandion
  
Naturen i Bremanger er unik og byr på mange og varierte utfordringar. Enten åleine på jakt, fisketur på fjorden eller på utflukt med turlaget naturen her er skapt for rekreasjon og fysisk utfalding. I naturreservat og landskapsvernområder kan ein i våre 830 kvadratkilometer også nyte dyrelivet og stillheten. 
 
- Og kulturlivet er like mangfaldig og spennande. Eit rikt musikkliv og utøvarar som spenner frå barnehage til pensjonistar i alder, idrett, kunst og kystkultur er sterke ingrediensar i dei mange arrangementa du kan oppleve i Bremanger. 
 
 
Fiske - Krabberaking - Fotturar - Fjellklatring - Vintersport - Ekstremsport - Jakt - Bading - Sightseeing
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no