Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Barnehagar
 

 

   
Barnehagar i
Bremanger kommune
Foto: Scandion

Kalvåg barnehage 
Frøyen Ytre 
6729 Kalvåg

Kolset oppvekstsenter 
6734 Rugsund
 
 

Langeneset barnehage
Adresse: 
Barnehagane i Svelgen 
Posboks 150 
6721 Svelgen

Stasjonen barnehage 
Postboks 64 
6726 Bremanger

Svelgen barnehage 
Adresse: 
Barnehagane i Svelgen 
Posboks 150 
6721 Svelgen 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal