Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Næringsliv
 

 

 
Næringsliv i 
Bremanger kommune
Foto: Scandion
 
Selskapet Bremanger Hamn og Næring KF er eit heileigd kommunalt foretak som skal ivareta kommunen sine nærings og hamneoppgåver. Selskapet har sitt hovud - kontor i Rise Næringsbygg, Svelgen, samt bemanna kontor 3 dagar i veka i Knutsenhuset, Kalvåg. Det er i dag 4 tilsette samt innleidde prosjektmedarbeidarar i tilknytning til pågåande prosjekt. 
 
Kjelde: Bremanger kommune
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal