Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i Bremanger kommune 
Foto: Scandion (28.08.09)

Endringar i folketalet for Bremanger kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2011 : 3910
2010 : 3908
2009 : 3899
2008 : 3894
2007 : 3930
2006 : 3968
2005 : 4031
2004 : 4065
2003 : 4077
2002 : 4093
2001 : 4139
2000 : 4170
1999 : 4173
1998 : 4192
1997 : 4246
1996 : 4264
1995 : 4326
1994 : 4372
1993 : 4402
1992 : 4440
1991 : 4541
1990 : 4568
1989 : 4605
1988 : 4674
1987 : 4744
1986 : 4802
1985 : 4879
1984 : 4987
1983 : 5077
1982 : 5138
1981 : 5242
1980 : 5287
1979 : 5322
1978 : 5406
1977 : 5475
1976 : 5520
1975 : 5506
1974 : 5534
1973 : 5669
1972 : 5638
1971 : 5604
1970 : 5703
1969 : 5674
1968 : 5676
1967 : 5606
1966 : 5630
1965 : 5600

1.1.1965 blei Bremanger og del av Davik (1567 personar) slått saman til ein kommune - Bremanger. 

1964  4042

1.1.1964 blei 9 personar overført frå Bremanger til Flora. 

1963 : 4025
1962 : 3958
1961 : 3877
1960 : 3788
1959 : 3688
1958 : 3614
1957 : 3544
1956 : 3428
1955 : 3384
1954 : 3340
1953 : 3341
1952 : 3285
1951 : 3239

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no