Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Gard og grend
 

 

 
Kalvåg
Foto: Scandion.
 
Kalvåg vaks fram under det rike sildefisket på 1800-talet, og er framleis i dag mykje basert på fiske og fiskeforedling. Her er også mange av dei gamle sjøhusa godt ivaretekne, og dannar såleis ei fin ramme rundt ei veksande reiselivsnæring.
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no