Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Næringsarial
 

 

  
Næringsarial
Foto: Scandion
 
Ledig industriarial :
Smørhamn - regulert område 
Iglandsvik - starta omregulering 
Svelgen / Breivika regulert område 
 
Kjelde: Bremanger kommune
 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no