Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Samferdsle
 

 

  
Med bil under sjøen
Forfatter: FSF
Publiseringsdato: 03.12.2002

Største øya i Sogn og Fjordane har fått ferjefritt vegsamband til fastlandet. 12. juli opna veganlegget som knyter Bremangerlandet og naboøya Frøya til resten av Bremanger kommune. Den første undersjøiske vegtunnelen i fylket er ein viktig del av vegsambandet. 


BRU OG TUNNEL. 
Den nye vegen går på bru til Rugsundøy og derfrå i undersjøisk tunnel til Bremangerlandet. 
I bakgrunnen Hornelen. 

Alle dei tre større øyane i Bremanger kommune er med dette knytte saman med fastlandet. Det nye veganlegget er 8 kilometer langt og har kosta vel 320 millionar kroner. 

Det startar i Rugsund-bygda, der ei nybygd 300 meter lang bru kryssar det smale Rugsundet og fører trafikantane over til Rugsundøya. Her går vegen gjennom to kortare tunnelar og langsmed sørsida av øya, før han dukkar ned i ein ny tunnel og kjem opp i dagen att på den andre sida av Skatestraumen, på Klubben på Bremangerlandet. 

Skatestraumtunnelen er korkje spesielt lang eller spesielt djup samanlikna med andre undersjøiske vegtunnelar. Han er 1.890 meter lang, og på det djupaste ligg han 80 meter under havflata. Frå tunneltaket er det 40 meter fjell opp til botnen av Skatestraumen, som ikkje er meir enn 40 meter djup her. 250 liter sjøvatn i minuttet renn ned gjennom fjellet, men dette blir leia vekk frå vegbana, samla i eit basseng og pumpa ut att av tunnelen. 

Natur og historie 
Området rundt det nye veganlegget er rikt både på mektig natur og gammal historie. Frå Rugsundøy har dei vegfarande orkesterplass til den veldige Hornelen, som reiser seg frå sjøen til nær 900 meters høgde på austenden av Bremangerlandet. Hornelen blir rekna som den høgaste sjøklippa i Europa. Før vegarbeidet starta gjorde ein arkeologiske utgravingar på Rugsundøya og gjorde rike steinalderfunn. Funna syner at mykje folk budde og fann levemåten sin her ved Skatestraumen i gammal tid. 

På Gloføykje har vegvesenet laga ein flott rasteplass med informasjon om området og panoramautsikt til Hornelen. 

På Bremangerlandet, Frøya med Kalvåg og Rugsundøy bur det nær 2.000 menneske. Dei har no fått raskt og godt vegsamband til Rugsund og Davik-området. Men skal dei til kommunesenteret Svelgen eller vidare sørover, må dei køyre ein lang runde om Ålfoten. 

Vegstrekninga som opna i juli er då også berre den første delen i fastlands - sambandet for ytre Bremanger. Andre del er ei ny vegstrekning frå Bortnen sør for Rugsund til Langesi eller Sørdalen mellom Svelgen og Ålfoten. Denne delen er enno ikkje vedteken og kommen på vegbudsjettet. Men når den er bygd, vil køyretida mellom ytre Bremanger og Svelgen bli langt kortare. Då vil ein også ha fått ein ny kystveg mellom Florø og Måløy. Ferjesambandet Smørhamn - Kjelkenes har knytt saman øyane og fastlandet i Bremanger i mange år, og skal gjere det framleis fram til denne andre delen av fastlandssambandet står ferdig. Framtidige planar har gått ut på eit nytt ferjesamband mellom Rugsundøy og nordsida av Nordfjorden. 
------------------------------------------
Kjelde: FSF - Fjord og kyst 2002 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no
Webredaktør: Magne Opdal