Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Bremanger
Skular
 

 

   
Skular i
Bremanger kommune
Frøyen skule. Foto: Scandion

Berle oppvekstsenter 
6727 Bremanger 
(1.-7.årskull) 

Davik skule 
6730 Davik

Frøyen skule 
6729 Kalvåg 
Sentrum 
(1.-7. klasse) 


 
Hauge skule 
6727 Bremanger 
(1.-10.årskull) 

   
Kolset oppvekstsenter 
6734 Rugsund 
(Barnehage 1 avd. med 20 born) 
(Barneskule (1.-7.steg) 3-delt)

Svelgen skule 
G. Schj.v. 31 
6723 Svelgen 
(Barne- og ungdomsskule med 10 klassetrinn) 

Ålfoten oppvekstsenter 
6737 Ålfoten 
(Grunnskule 1.-7. klasse)
(Barnehage 1-6 år og SFO) 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no