Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Eid
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i Eid kommune 
(18.10.08)

Endringar i folketalet for Eid kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :

2008 : 5854
2007 : 5848
2006 : 5801
2005 : 5766
2004 : 5779
2003 : 5762
2002 : 5758
2001 : 5800
2000 : 5780
1999 : 5808
1998 : 5804
1997 : 5824
1996 : 5836
1995 : 5779
1994 : 5791
1993 : 5765
1992 : 5727

Ved grenseregulering 1.1.1992 blei 158 personar overført frå Gloppen til Eid. 

1991 : 5492
1990 : 5523
1989 : 5447
1988 : 5393
1987 : 5329
1986 : 5304
1985 : 5301
1984 : 5232
1983 : 5172
1982 : 5167
1981 : 5113
1980 : 5086
1979 : 5084
1978 : 5007
1977 : 4926
1976 : 4886
1975 : 4815
1974 : 4698
1973 : 4553
1972 : 4533
1971 : 4490
1970 : 4530
1969 : 4499
1968 : 4498
1967 : 4504
1966 : 4508
1965 : 4532

1.1.1965 blei del av Davik (654 personar), Eid og del av Hornindal (310 personar) 
slått saman til ein kommune - Eid. 

1964 : 3549
1963 : 3499
1962 : 3432
1961 : 3408
1960 : 3452
1959 : 3403
1958 : 3429
1957 : 3467
1956 : 3468
1955 : 3522
1954 : 3489
1953 : 3510
1952 : 3471
1951 : 3414

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no