Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Eid
Politikk
Ordførar

    

     
Politikk

Sentraladministrasjonen i Eid kommune 

I Eid kommune, som nyttar formannskapsmodellen, er ordføraren den øvste offisielle tillitsvalde. Ordføraren er ansvarleg for å organisere arbeidet i formannsskapet og kommunestyret, medan rådmannen, som er administrativt tilsett, har ansvaret for å leie administrasjonen og for utgreiinga av saker som vert lagt fram for dei folkevalde. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal