Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Fjaler
Næringsliv
 

   

   
Næringsliv i Fjaler kommune

Sjølv om det har vore kultur for å drive industri i Dalsfjorden gjennom mange år - er det i dag berre ein del att - t.d. skoproduksjon (Dale Sko AS og Fjaler Sko AS) og skiproduksjon (Åsnes ski AS). Desse utgjer tyngda av denne type arbeidsplassar i kommunen. Reduksjonen i tal arbeidsplassar i industrien vert noko på veg kompensert med vekst i kompetansebaserte verksemder der datafirmaet Elis AS og Planteforsk Fureneset er dei største.

Fjaler er i dag på mange måtar ein typisk landbrukskommune. Kulturlandskapet ber mange stader preg av ei sterk satsing på skogeising. 

Fiskeoppdrett spelar ei stor rolle for kommunen både med omsyn til arbeidsplassar og økonomi. 

Kjelde: Fjaler kommune

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal