Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Flora
Næringsliv
 

  

 
Næringslivet i Flora kommune

Flora er ein viktig industrikommune. Næringslivet er eksportretta og hovednæringane er fiskeindustri, skipsbygging, forsyningsbase oljeindustri og servicenæring. Dessutan har kommunen ei rekke små og mellomstore verksemder innan fleire bransjar av industri, handverk, reiseliv, handel og service.

Innbyggjarane i kommunen skapar verdiar som ligg fleire gonger over landsgjennomsnittet. 
 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal