Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Flora
Politikk
Ordførar

 

     
Politikk

Sentraladministrasjonen i Flora kommune 

I Flora kommune, som nyttar formannskapsmodellen, er ordføraren den øvste offisielle tillitsvalde. Ordføraren er ansvarleg for å organisere arbeidet i formannsskapet og kommunestyret, medan rådmannen, som er administrativt tilsett, har ansvaret for å leie administrasjonen og for utgreiinga av saker som vert lagt fram for dei folkevalde. 

Flora Rådhus. Foto: Scandion.

 

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal