Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Flora
Prisar/utmerking
 

   

 
Prisar og utmerking i Flora kommune

Kvart år på 17. mai deler Kultur- og oppvekstutvalet i Flora kommune ut ein kulturpris og ein tverrkulturell pris til einskildpersonar, lag eller organisasjonar som har utmerka seg innan kulturarbeid i året som gjekk.

Viktige kriterium for tildeling av begge prisane er lang og tru teneste og/eller spesielt stor innsats på eitt eller fleire kulturområde. For den tverrkulturelle prisen står i tillegg det å fremje samkvem og forståing mellom folk frå ulike kulturar sentralt.

Kulturprisen: 
2007 Jonny Sælemyr
2006 Dagfrid og Oddmund Humlestøl
2005 Hans Erik Stenseth
2004 Sildekomiteen
2003 Karen Margrethe Stubhaug
2002 Malvin Toft
2001 Atle Trettevik
2000 Jostein Midtbø
1999 Magne Solheim-Olsen
1998 Ottar Joleik
1997 Øystein Hjertenes
1996 Ole Stenbakk
1995 Florø Sportsklubb
1994 Rolf Nilsen
1993 Målfrid Ottesen
1992 Bjørn Hegranes
1991 Kristian Fredrik Myklebust
1990 Magne Føleide
1989 Florø Hornmusikk
1988 Odd Stubhaug
1987 Jørund Trovik
1986 Lars Solberg
1985 Ruth Liseth
1984 Ikkje utdelt
1983 Ikkje utdelt
1982 Ikkje utdelt
1981 Ikkje utdelt
1980 Ikkje utdelt
1979 Svein Brandsøy
1978 Arvid Stavang

Tverrkulturell pris:
2007 William Bessen Tabebot
2006 Ikkje utdelt 
2005 Candice Bredesen 
2004 Siv Førde 
2003 Rolf Grønnevik og Dag Eliassen 
2002 Torleif Reksten
2001 Ikkje utdelt
2000 Kari-Ann Søreide
1999 Aida Andreassen
1998 Alejandra Koren
1997 Else Nydal
1996 Flora Røde Kors Barnehjelp
1995 BUL
1994 Radio Stabben

Ungdommens Bystyre har dei siste åra delt ut Ungdommens kulturpris: 
2007 Aslak Holmen
2006 Håvard Lothe Lauritsen
2005 Håvard Stubhaug
2004 Jennifer Peach, band 
2003 Finn Åge Korneliussen 

Kjelde: Flora kommune

Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal