Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Gloppen
Arrangement
 

 

 
Festivalar og dagar

Også i Gloppen blir det kvart år arrangert festivalar og dagar med eit varierande og spennande innhald, både for fastbuande og besøkande. 

Programmet for 2008 ser slik ut: 

Glopperock 
Musikkfestival i Jølet på Sandane 20. -22. juni. 

Norsk Countrytreff 
Musikkfestival på Breim 10. - 13. juli. 

Friluftshelga i Hyen 
Aktivitetshelg m m i Hyen 25. - 27. juli. 

Gloppen Musikkfest 
Musikkfestival på Sandane 14. - 17. august. 

Sandanedagane 
Handelsdagar på Sandane, 15. - 17. august. 

Haustmarknad på Norsk Fjordhestgard 
september. 

Fjordblues 
Bluesfestival på Sandane, oktober. 

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no 
Webredaktør: Magne Opdal