Hovudside
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Gloppen
Fakta
Folketalsutvikling

 

 
Folketalsutvikling i Gloppen kommune

Endringar i folketalet for Gloppen kommune per 1. januar kvart år frå 1951 :
 
2011 : 5705
2010 : 5696
2009 : 5673
2008 : 5687
2007 : 5723
2006 : 5769
2005 : 5793
2004 : 5741
2003 : 5739
2002 : 5716
2001 : 5694
2000 : 5769
1999 : 5774
1998 : 5826
1997 : 5893
1996 : 5906
1995 : 5938
1994 : 5967
1993 : 6002
1992 : 6021

Ved grenseregulering 1.1.1992 blei 158 personar overført frå Gloppen til Eid. 

1991 : 6233
1990 : 6299
1989 : 6332
1988 : 6368
1987 : 6273
1986 : 6298
1985 : 6308
1984 : 6319
1983 : 6305
1982 : 6294
1981 : 6270
1980 : 6193
1979 : 6093
1978 : 6094
1977 : 6082
1976 : 6025
1975 : 6009
1974 : 5980
1973 : 5900
1972 : 5867
1971 : 5842
1970 : 5847
1969 : 5839
1968 : 5825
1967 : 5781
1966 : 5739
1965 : 5691

1.1.1965 blei 42 personar overført frå Gloppen til Stryn. 

1964 : 5702

1.1.1964 blei Gloppen og Breim (unntatt 38 personar) slått saman til ein kommune Gloppen. 

1963 : 3959
1962 : 3923
1961 : 3872
1960 : 3837
1959 : 3828
1958 : 3800
1957 : 3768
1956 : 3756
1955 : 3772
1954 : 3782
1953 : 3765
1952 : 3751
1951 : 3756

Kjelde: Statistisk Sentralbyrå

 
Copyright © Scandion, 5986 Hosteland - E-post: mopdal@online.no